Existuje veľa spôsobov ako dosiahnuť zníženie koncovej spotreby energií a energetických médií v podniku. Nie je však pravidlom, že každý podnik pristupuje k plneniu daného cieľa, úspor a optimalizácii energií s rozvahou. Našou snahou je okrem osvety v danej problematike, postaviť energetický manažment na pevných nohách, vyplývajúcich z potrieb vášho podniku.

Našim základným pravidlom je, že riadenie energetickej efektívnosti nesmie a nebude zasahovať do „core bussines“ vášho podniku.

  • Zadefinovať skutkový stav a stanoviť ciele
  • Stanoviť priority v prijímaní opatrení
  • Stanoviť plán spotreby, výroby a dodávky energií a energetických médií
  • Stanoviť KPI, komunikáciu s operátormi, dispečingom, prevádzkármi a údržbou
  • Monitoring spotreby, výroby a odberu energií a energetických médií
  • Monitoring strát pri výrobe a distribúcii energií
  • Pravidelné reporty
  • Analýzy a trendy
  • Permanentné zvyšovanie energetickej efektívnosti, využívania energií a tým znižovanie nákladov v energetickom hospodárstve podniku.
  • On-line energetický manažérsky systém na web rozhraní, mobilné aplikácie