Spoločnosť  REE, s.r.o. bola založená s cieľom, poskytnúť našim obchodným partnerom komplexné služby v oblasti energetiky.

Dôraz kladieme na úsporu koncovej spotreby energií a energetických médií vo vašom podniku. Nástroj na dosiahnutie tohto cieľa je, z nášho pohľadu, sústavné a kontrolované riadenie energetickej efektívnosti v podniku.