Zásadný podiel nákladov podniku, predstavujú náklady na energie a energetické média. Ich sledovanie, vyhodnocovanie a následné prijímanie opatrení nie je samozrejmosťou. Naša spoločnosť poskytuje možnosť služby virtuálneho energetika, ktorý predstavuje lacnejšie riešenie, s deklaráciou vysokej odbornosti.

  • Energetická legislatíva vzťahujúca sa pre váš podnik
  • Stanovenie energetických cieľov, energetickej politiky podniku
  • Stanovenie KPI
  • Návrh riešení na zefektívnenie spotreby energií a energetických médií
  • Výberové konanie na dodávku technológie, dodávky energií atď.
  • On-line energetické bilancie, plnenie plánu, ekonomická bilancia
  • Stráženie DMM v zemnom plyne, upozornenia sms, e-mail atď.
  • Stráženie RK a MRK v elektrine, upozornenia sms, e-mail atď.