Našou prioritou je nášmu obchodnému partnerovi, nie len zodpovedať otázky, ale nájsť aj čo najefektívnejšie a najjednoduchšie riešenia jeho energetických potrieb podniku.

  • Energetická legislatíva vzťahujúca sa pre váš podnik
  • Návrh riešení na pokrytie energetických potrieb podniku
  • Stanovenie energetických cieľov, energetickej politiky podniku
  • Stanovenie KPI – čo je ešte vhodné a čo má ešte zmysel sledovať…
  • Investičné zámery na zefektívnenie spotreby energií a energetických médií
  • Zdroj energií, aký druh, s akou návratnosťou, čo má ešte zmysel a čo už nie…
  • Výberové konanie na dodávku technológie, dodávky energií atď.
  • Možnosť štátnej podpory a dotácií