Snahou našej spoločnosti je poskytnúť našim obchodným partnerom celú škálu služieb v oblasti energetiky.

 • Energetický audit
 • EPC Projekty
 • Podporná energetická služba
 • Optimalizácia nákladov na spotrebu, výrobu a odber energií a energetických médií
 • Zaistenie energetických potrieb podľa požiadaviek zákazníka
 • Návrh energetických riešení šitých na mieru
 • Výber dodávateľa energií s dorazom na poskytovanie pridanej hodnoty k dodávke energií
 • Trhové analýzy – ropa, zemný plyn, elektrina, uhlie, atď.
 • Správa miestnych distribučných sústav
 • IMS – inteligentné meracie systémy
 • SMART metering
 • On-line energetické bilancie, plnenie plánu, ekonomická bilancia
 • On-line energetický manažérsky systém na web rozhraní, mobilné aplikácie